Cellbes köper Wästgöta Textil

Cellbes har förvärvat rätten att använda varumärke och kundregister tillhörande Wästgöta Textil AB i Överlida. Wästgöta textil kommer att integreras i Cellbes som ett eget produktvarumärke med eget utvecklat sortiment och med en separat katalog. Den kvalitet, trygghet och det klassiska mode som erbjuds av Wästgöta Textil kommer på så sätt att tryggas framåt sett för såväl nuvarande som för nya kunder. Varumärket kommer även att erbjudas till en större målgrupp

I marknader utanför Sverige kommer varumärket att marknadsföras som Cellbes Classic.