Centiro – ny leverantör av transportadministrativa tjänster

Med varumärken som Halens, Cellbes, Bubbleroom och Discount24, är Consortio Fashion Group (CFG) en av Sveriges ledande distans-handelskoncerner. CFG’s omstrukturering, från postorderföretag till e-handelsföretag, ställer höga krav på flexibilitet och snabbrörlighet, något som implementeringen av Centiros TA-system bidrar till.

CFG’s närvaro på över 10 marknader, i Norden, Baltikum, Ryssland resp. östra Europa, och med flera olika varumärken i kombination med behovet av flexibilitet och snabbrörlighet i sin supply chain gjorde att valet av TA-leverantör föll på Centiro. För att möta behovet behövs en systemlösning som tar hand om integration och interaktion med omvärlden gällande transporter. Det transportadministrativa systemet skall stötta CFG i sin vidareutveckling av bolaget samt fungera som en möjliggörare när förändring och utveckling av företagets supply chain genomförs.

[quote align=”center” color=”#999999″]Detta markerar en riktningsändring för traditionell postorder och e-handel och sätter ett fokus på konsumentdrivna tjänster, säger Freddy Sobin, vd/koncernchef på Consortio Fashion Group. Det kommer innebära att vi blir ännu mer flexibla i våra tjänster till slutkonsumenten när det gäller transporter. Det kompletterar även vårt utbud ytterligare vilket gör oss ännu starkare på marknaden.[/quote]

Centiros molnbaserade mjukvara för transportadministration är utvecklad för att ge en unik överblick och grepp om transportflöden oavsett hur många marknader, transportörer eller sändningar ett företag har. Med hjälp av Centiro kan CFG möta konsumentens önskemål och krav på hur och när de vill få sina varor levererade, samt ge konsumenten synlighet och information genom hela leveranskedjan.

[quote align=”center” color=”#999999″]Vi valde Centiro för att de har en av de mest beprövade och bredaste plattformarna för transportadministration på marknaden, säger Freddy Sobin. Med Centiro har vi möjlighet att skala upp lösningen allt eftersom våra behov växer. Vi blir också mer flexibla på en marknad som ställer allt större krav. Det ger ett långsiktigt och hållbart fokus vilket är viktigt för oss.[/quote]

Lösningen som rullas ut i flera steg beräknas hantera över 2 500 000 sändningar/år. Först ut är Bubbleroom som ska vara igång under september 2013.

[quote align=”center” color=”#999999″]Att CFG väljer Centiros lösningar är ett kvitto på att den innovation och flexibilitet Centiro levererar efterfrågas även av e-handelsföretag. Detta ligger i linje med den investeringsvåg som vi ser sker på utvecklade marknader för att möta efterfrågan från den moderna konsumenten, säger Fredrik Hedblom Vice VD Centiro Solutions AB.[/quote]