NYCE Solutions – ny leverantör av lagersystem (WMS)

Med kända företag som Halens, Cellbes, Bubbleroom och Discount24, är Consortio Fashion Group (CFG) en av Sveriges ledande distanshandelskoncerner. Genom en investering i svenskproducerade NYCE.LOGIC WMS från NYCE Solutions, ett modernt och komplett stöd för sin interna logistik, skapar Consortio Fashion Group (CFG) möjlighet för flexibilitet och utveckling av sin framgångsrika verksamhet inom distanshandel.

Consortio Fashion Group AB är ett av de ledande distanshandelsbolagen i Norden, Baltikum, Ryssland och Central- & Östeuropa. Koncernen omsätter närmare 1.5 miljarder SEK och har mer än 400 anställda.

NYCE Solutions är IT-specialister kring komplexa lager och logistiksituationer och med hjälp av den egenutvecklade lösningen NYCE.LOGIC WMS skapar man möjligheter för verksamheter som ser lager/logistik som affärskritiskt med möjligheter till stora marknadsfördelar. Med tanke på CFGs
snabba förändringstakt, breda produktutbud och de krav som ställs på CFG som en drivande e-handelsaktör skapar detta samarbete stora möjligheter.

[quote align=”center” color=”#999999″]För oss som koncern har det varit viktigt att förstärka och bli än vassare inom vår logistik och i vårt möte med kund, säger Sara Ihrlund, Supply Chain & Logistics Director på CFG AB. Flexibilitet, snabbhet och anpassningsförmåga till kundens krav är en av nycklarna till ytterligare framgång för oss, varför valet av ett WMS (Warehouse Managent System) med detta i fokus känns helt rätt. NYCE.LOGIC som produkt är väldigt bra för oss, produkten möjliggör, och förenklar en fortsatt ständigt pågående utveckling. NYCE Solutions som företag har helt rätt erfarenhet och kunskap inom området och kommer hjälpa oss att bli ännu starkare på marknaden.[/quote]

NYCE.LOGIC WMS har under de senaste 15 åren vuxit från ett normalt lagersystem till att i dag vara ett fullfjädrat WMS (Warehouse Managent System) med bla funktioner såsom elektronisk
kundtjänst, e-handelsfunktion, 3PL stöd, röststyrning, hissautomation och goda möjligheter till automatiserad integration med ERP-system, TA och Tull-system.