CFG vill fokusera sin försäljning och öka sin konkurrenskraft!

Styrelsen i Consortio Fashion Group (CFG) har beslutat att inleda förhandlingar om att fasa ut försäljningen under varumärket Halens i ett led att långsiktigt fokusera och därmed strategiskt stärka koncernens konkurrenskraft. Den planerade omstruktureringen syftar till att utöka satsningen på Cellbes respektive Bubbleroom och skapa bättre förutsättningar för stärkt tillväxt och lönsamhet.

“Vi har länge investerat i att digitalt transformera CFG och med denna omstrukturering vill vi möjliggöra en utökad kommersiell satsning i våra mer nischade modevarumärken Cellbes och Bubbleroom. I båda dessa modebolag ser vi att vi har betydande potential framåt. Den strategiska fokuseringen av koncernen, där vi följer trenden att lämna positionen med ett väldigt brett kunderbjudande till desto mer nischade sådana, tillåter oss också att bättre serva kunden och därmed förhoppningsvis skapa en än högre kundnöjdhet, vilket är kritiskt i dagens allt mer snabbföränderliga och globalt konkurrensutsatta marknad.” säger Freddy Sobin, VD och koncernchef Consortio Fashion Group.

“Jag har varit aktiv inom Consortio Fashion Group i snart 25 år, först som VD och numer som styrelseledamot, och sett hur Halens som katalogföretag och generalist väldigt länge haft en starkt utmanad och från många håll konkurrensutsatt marknadsposition. Marknaden utvecklas nu än snabbare och det är inte längre relevant att ha ett så brett kunderbjudande mot en så bred målgrupp. Att vi nu vill satsa på våra två starkare och nischade modevarumärken känns därför som rätt riktning framåt.” säger Gunnar Ryman, tidigare VD och idag styrelseledamot i Consortio Fashion Group.

Den planerade omstruktureringen inom CFG kommer att ske succesivt under 2017 och de fackliga förhandlingarna kommer nu att inledas. Försäljningen inom Halens är planerad att fortsätta som normalt under en stor del av nästa år, samtidigt som satsningar kommer att göras för att löpande förstärka Cellbes och Bubbleroom.

“Det är självklart väldigt tråkigt att vår planerade kommersiella ompositionering kommer att påverka anställda inom såväl Halens som i centrala stödfunktioner, men det är tyvärr ofrånkomligt. Vi kommer nu att fokusera på att hitta så bra lösningar som möjligt för alla som berörs.” säger Freddy Sobin, VD och koncernchef Consortio Fashion Group.