Freddy Sobin blir styrelseordförande för Bubbleroom och avgår samtidigt som VD och koncernchef för Consortio Fashion Group

Consortio Fashion Group (CFG) är redo för nästa steg efter att Bubbleroom och Cellbes gjorts alltmer självständiga under föregående år. Gruppen kommer att fortsätta på inslagen strategi efter ett väldigt framgångsrikt 2017 och en lika stark inledning på 2018. Gruppen kommer nu att tillsätta två separata dotterbolagsstyrelser för att ytterligare stärka samt öka fokus på respektive dotterbolag. Tidigare har koncernen enbart haft en huvudstyrelse, vilken kommer finnas kvar, men nu med något annan inriktning på styrelsearbetet.

I samband med detta tar Freddy Sobin, nuvarande VD och koncernchef för CFG, ordförandeskapet i Bubbleroom, medan Paul Källenius, långvarig styrelseordförande för CFG, tar ordförandeskapet för Cellbes. Freddy lämnar parallellt med detta sin operativa roll som VD och koncernchef.

Freddy har arbetat inom CFG i 10 år, varav de senaste 6,5 åren som VD, och har framgångsrikt lett gruppen genom en fundamental transformation och varit drivande i att skapa nuvarande struktur med två starka och framgångsrika varumärken och dotterbolag. Freddys uppdrag i Bubbleroom blir att fortsatt stötta resan framåt, med högt ställda ambitioner att bibehålla en hög tillväxt under lönsamhet.

“Det är med visst vemod jag nu väljer att lämna CFG efter så många år, men koncernen har aldrig varit starkare än den är idag och jag känner mig trygg att lämna över till Charlotte Nordén och Ville Kangasmuukko som båda är väldigt starka tillskott till CFG. Jag vill tacka styrelsen och ägargruppen för deras förtroende, men framför allt vill jag tacka de fantastiska medarbetarna i hela CFG som varit med och möjliggjort den fundamentala och framgångsrika förändringsresa som vi genomfört. Jag ser nu fram emot nya utmaningar, som kommer bli publika inom kort, samtidigt som jag gläds över att som styrelseordförande fortsätta den spännande resa som inletts med Ville och Bubbleroom”, säger Freddy Sobin, VD och koncernchef CFG

Freddy lämnar sin operativa roll senast i september 2018 och de två dotterbolagscheferna, Charlotte Nordén (Cellbes) och Ville Kangasmuukko (Bubbleroom), kommer då att få mer framträdande roller inom gruppen då de gemensamt kommer ansvara för att leda gruppen framåt i syfte att se hur dotterbolagens specifika och gemensamma behov kan mötas i än större utsträckning. Paul Källenius kommer under en övergångsperiod att gå in som arbetande styrelseordförande för CFG för att bistå den nya ledarduon.

“Jag vill tacka Freddy för ett gott och nära samarbete under 10 spännande år med e-handelns stora genomslag. Under den tiden har Freddy handfast hållit i rodret genom en mycket framgångsrik omstöpning av det gamla postorderbolaget Halens Holding till ett CFG med två lönsamma och växande bolag, Bubbleroom och Cellbes. Freddy har också varit en stark kraft i utvecklingen av svensk e-handel som engagerad Ordförande för Svensk Digitalhandel. När Freddy nu lämnar sin operativa roll i CFG står Bubbleroom med Ville Kangasmuukko och Cellbes med Charlotte Nordén i ledningen mycket väl rustade för nästa steg i utvecklingen. Jag önskar Freddy all lycka och framgång i nästa operativa utmaning och ser fram emot att samarbeta i Bubblerooms styrelse”, säger Paul Källenius, Styrelseordförande CFG

För mer information kontakta:
Freddy Sobin, VD och Koncernchef Consortio Fashion Group AB
Telefon: +46(0)708182074
E-post: freddy.sobin@consortiofashion.com